Likakaivojen ja muiden kaivojen tyhjennykset

Likakaivojen ja muiden kaivojen tyhjennykset tehokkaalla kalustolla | Pirkanmaa, Tampere ja Hämeenlinna

Tyhjennämme perusteellisesti kaikki kaivot lika- ja sadevesikaivoista hiekka-, öljynerotus- sekä elintarvikerasvakaivoihin. Tyhjennysjätteet viedään aina hävitettäviksi asianmukaisiin ja luvanvaraisiin jatkokäsittelypaikkoihin. Tyhjennysten yhteydessä voimme suorittaa myös kaivojen puhdistukset, viemäreiden ja erottimien pesut, kuntotarkastukset sekä hälyttimien toimintojen testaukset.

  • Likakaivot: tyhjennämme niin umpisäiliöt, sakokaivot kuin pienpuhdistamot. Jokainen tyhjennys tehdään siististi ja aiheuttaen mahdollisimman vähän häiriötä kiinteistön käyttäjille.

  • Rasvanerotuskaivot: rasvanerotin pitää rasvapitoiset vedet poissa kiinteistöjen viemäreistä sekä kunnallisesta viemäriverkostosta. Rasvanerotuskaivon säännöllinen puhdistaminen on tärkeää, laiminlyönti johtaa helposti viemäritukoksiin ja rasvanerotuskaivon pintatunnistimien häiriöihin. 

  • Öljynerotuskaivot: öljynerottimen tehtävä on estää öljypitoisten nesteiden pääsy viemäriverkostoon. Erottimen tyhjennysväli määräytyy kohteen käyttöasteen, jätevesimäärien ja erottimen koon perusteella. Öljynerotuskaivon ehdottomana vähimmäishuoltovälinä voidaan pitää laissakin määriteltyä kerran vuodessa tapahtuvaa tarkastusta tai tyhjennystä. 

  • Hiekanerotuskaivot: hiekanerotin estää hiekan sekä muiden kiintoainesten pääsyn viemäriverkostoon. Huolehdimme lattiakaivojen, hiekkakaivojen ja hiekanerottomien tyhjennyksistä pesuineen päivineen. 

  • Sadevesikaivot: sadevesikaivot keräävät sadevedet pois piha- ja katualueilta. Sadevesikaivojen pohjalla on yleensä lietepesä, johon kertyy sadeveden mukana valuva hiekka, lehdet, roskat ja muu kiintoaines. Säännöllinen tyhjennys noin kerran vuodessa varmistaa sadevesijärjestelmän moitteettoman toiminnan. 

Kerta- vai sopimustyhjennys?

Teemme kertatyhjennyksiä sekä säännölliseen tyhjennykseen perustuvia sopimuksia, jotka takaavat asiakkaillemme vaivattoman ja helpon palvelun. Säännöllinen tyhjennys on erittäin tärkeää käytettäessä maasuodatinta tai pienpuhdistamoa, se pitää myös viemärijärjestelmän kunnossa sekä säästää pitkällä aikavälillä kustannuksia. 

Jätevesipumppaamoiden huollot ja korjaukset

Palveluumme kuuluu myös jätevesipumppaamoiden huollot ja korjaukset. Normaalin jätevesipumppaamon oltua käytössä noin 10–20 vuotta, sen toiminnassa alkaa usein esiintymään häiriöitä. Ennakoiva huolto on taloudellisin keino varmistaa pumpun häiriötön ja pitkäaikainen toiminta. Huolto sisältää mm. pumppaamon pesun, tarkistuksen ja mittauksen sekä pumppaamoautomaation läpikäynnin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää